Fungujeme pro vás i nadále v pracovní dny 7:00 - 20:00 online i telefonicky bez omezení.

Ochrana osobních údajů

Snažíme se chránit vaše soukromí, aby byl nákup u nás nejen pohodlný a výhodný, ale i bezpečný. V této sekci najdete všechny potřebné informace ohledně ochrany soukromí, zpracování dat, používání dat. Tento dokument obsahuje také informace o vašich právech a možnostech, které v souvislosti se zpracováním údajů máte.

Základní informace o nás:

Provozovatelem www.ExpressPrint.cz je:

Projects, s. r. o., Organizační složka
Botanická 606/24
602 00 Brno
IČO: 29209234
IČ DPH: CZ29209324

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na: info@expressprint.cz

Jaké údaje získáváme:

Údaje potřebné k vyřízení objednávky, bez kterých by nebylo možné vám objednávku vyhotovit a dodat, jako například jméno, příjmení, název firmy, IČO, email, doručovací adresa, telefonní číslo.

Pokud provádíte platbu elektronickou formou bankovnictví, všechny vaše osobní údaje, které se týkají platby zadáváte přímo bance. Platba se provádí po přesměrování na stránky banky. Banka nám poskytne informaci o úspěšné či neúspěšné platbě. Banka nám nikdy neposkytuje údaje, jako zůstatek na účtu, přihlašovací údaje, číslo karty apod. Nemusíte mít proto obavu platit elektronickou formou bankovnictví.

Prvním nákupem, registrací nebo kontaktováním nás získáváte automaticky registraci (zákaznické konto). Máte tak přístup k účtu, ve kterém přehledně najdete faktury, přehled objednávek, designy návrhů, které jste si u nás vytvořili. Zákaznické konto obsahuje vaše osobní údaje, které jste při nákupu/kontaktu vyplnili a můžete kdykoliv změnit.

Při využívání našich služeb získáváme údaje o tom, jak je využíváte. Například recenze, které nám zašlete a zprávy, které nám pomocí formuláře odešlete. Rovněž získáváme údaje o tom, z jakého zařízení jste nás navštívili (mobil, tablet, desktop), abychom věděli naše stránky optimalizovat pro vaše zařízení a mohli jste tak naši stránku navštěvovat bez případných chyb, či vysoké náročnosti na přenesená data.

Využití dat:

Pomocí údajů, které získáváme vám umíme dodat zboží, vyhotovit zboží, vést účetnictví, zaslat fakturu. Vše v souladu s obchodními podmínkami.

Údaje dále využíváme k vytvoření zákaznického účtu, abyste měli kdykoliv k dispozici přehled objednávek a faktur.

Kontaktní údaje využíváme na oznámení stavu objednávky, doručení objednávky a reklamační proces.

Získané údaje využíváme i na zlepšování našich služeb a marketingové činnosti. Například údaje o historii nákupů nám pomáhají ukazovat vám doporučené produkty a poskytovat relevantní slevy.

V případě vašeho souhlasu při objednávce, používáme údaje i na jiné marketingové činnosti, jako například emailové novinky, v nichž zasíláme zajímavosti o produktech, možnostech tisku a kódy se slevou na naše produkty.

Pro marketingové účely můžeme provádět profilování pro vytvoření segmentace. Děláme to proto, aby zákazníci dostávali relevantní nabídky a reklamu. Segmentace se provádí na základě zakoupených výrobků. Tím pádem pokud jste u nás zakoupili například produkty pro svatbu, nebudeme vám zasílat nabídky firemních produktů ale jen takové které jsou pro vás relevantní.

Bezpečnost a ochrana:

Údaje používáme k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, jako reakci na nároky státních a jiných orgánů, které kontrolují naši činnost a na vymáhání nároků, které nám vznikly.

Cookies a Facebook pixel:

Cookies jsou malé úlomky údajů, které slouží především pro usnadnění práce s internetovými stránkami uživatelům. Cookies umožňuje zapamatovat si vaše přihlašovací údaje a jiné úkony, které usnadňují nákup a prohlížení internetových stránek. Rovněž se pomocí cookies snažíme pochopit, co vás zajímá na naší internetové stránce a jak bychom ji mohli zlepšit. Cookies slouží i jako nástroj, který zaznamenává počet návštěv na stránce a podstránkách.

Cookies slouží i na ochranu proti neoprávněnému vniknutí do vašeho účtu, zajišťují fungování nákupního košíku a jiné.

Cookies údaje naši dodavatelé analytických systémů anonymizovány. Patří sem například Google Analytics, který ukazuje návštěvnost stránek.

Podobně jako cookies funguje i Facebook pixel, je to to nástroj který sbírá úlomky údajů o chování uživatelu na webové stránce. Tento nástroj používáme na zlepšování našich služeb a na zlepšování relevance reklamy. Snažíme se nabídnout vám tak dobré služby a reklamu která je pro vás zajímavá.

Možnosti ochrany údajů cookies:

Nastavení internetového prohlížeče - většina prohlížečů má základní nastavení, kterým cookies potvrzujete a akceptujete, Prohlížeč však víte nastavit tak, aby cookies naší stránce nedovolil používat (ukládat je a načítat jejich).

Právní terminologie:

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás informujeme o právních základech.
 • plnění smlouvy
  Vzniká objednáním zboží, projevením zájmu telefonicky, emailem, online, osobně, či formou listové zprávy.
 • souhlas
  Souhlas nám udělujete na základě jeho dobrovolného přijetí, bez jakéhokoli nátlaku. Například souhlas s obchodními podmínkami.
 • Plnění našich zákonných povinností
  Musíme uchovávat údaje o objednávce kvůli státním a jiným orgánům, kvůli kontrole či sporům. Dále kvůli účetnictví, jehož vedení je zákonem předepsané.
 • Náš oprávněný zájem
  Máme zájem zlepšovat naše služby ke zvýšení vaší spokojenosti. Pro tyto účely používáme personalizaci, marketingové činnosti a ochranu dat. Vždy zvažujeme zda tyto údaje jsou nezbytné, a pouze v takovém případě jejich zpracováváme.

Zpřístupňování údajů třetím stranám:

Údaje zpřístupňujeme třetím stranám pouze pokud to od nás vyžadují a mají na to dostačené odůvodnění, nenarušíme tak nepřiměřeně vaše soukromí a neporušíme tak legislativu.

Třetí strany, které mohou vyžadovat některé údaje, které nezbytně potřebují na činnost.

Pro potřeby dopravy a doručení zboží:

- Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S;

- GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČ: 36624942, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro., Vložka č.9084 / S;

- Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČ: 31329217, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro. Vložka č. 3215 / B.

- DHL (Slovakia), spol. s r. o., Letiště Bratislava 820 01 Bratislava, IČO 31342876, Zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.4400 / B

Pro marketingové účely a účely zlepšování služeb:

- Exponea s.r.o., Twin City B, Mlynské Nivy 12 821 09 Bratislava - městská část Staré Město, IČ 50017560, Zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.107011 / B (online marketing a analytika)

- Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (online marketing a analytika)

- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland (online marketing a analytika)

Pro jiné účely:

Digitale, spol. s r.o., Hálkova 1 / A, 83103 Bratislava, IČO: 43964176, Společnost zapsána do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 50687 / B (telefonní ústředna)

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109-5210, US, (servry vyhrazené pro nás v rámci EU)

Z právních důvodů údaje zpřístupňujeme i jiným osobám, pokud tak musíme z vyplývajících právních předpisů, z požadavků státních orgánů, jiných orgánů, na uplatnění našich nároků nebo obhajobu v řízeních, které uplatňují vůči nám. Například soud, kontrolní státní orgány, auditoři, účetní.

Vaše údaje nepřenášíme do zemí mimo EU, naši partneři však takové přenosy mohou uskutečňovat. Google Ireland Ltd. může údaje přenášet do USA. Naši partneři však musí dodržovat US-EU Privacy Shield, a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše osobní údaje.

Chráníme vaše údaje:

Je v našem nejlepším zájmu, aby vaše data byla chráněna. V souladu s požadavky legislativy provádíme všechny potřebné kroky, aby vaše údaje byly bezpečně uloženy a chráněny proti zneužití. Elektronické údaje uchováváme na serverech poskytovatele Amazon Web Services, Inc. vyhrazených pouze pro nás a jejich data chráníme před únikem, poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Údaje zpracováváme pomocí anonymizace a šifrování. Chráníme tak data před zneužitím. Zajišťujeme technická a organizační opatření, abychom data ochránili před únikem. K datům je omezen přístup jen na nezbytnou činnost.

Doba uchování dat:

Data budou uloženy na dobu nezbytnou pro činnosti usnadňující zákazníkovi objednávkový proces a po dobu nezbytnou pro marketingové účely a pro účely vyplývající z právních důvodů. Na vaši žádost mohou být údaje odstraněny nebo upraveny mimo údajů, které musíme uchovávat kvůli splnění zákonem daných povinností.

Vaše práva:

Z důvodu zpracování osobních údajů vám vyplývají několik práva. Pokud si uplatníte některé z níže uvedených práv, budeme vás informovat do 30 dnů o vybavení. V případě odůvodněných případů, může být žádost vyřízena ve lhůtě překračující 30 dní. O takové situaci vás ale budeme informovat.

Uplatnit vaše práva můžete na emailové adrese: info@expressprint.cz

Právo na přístup k údajům

Máte právo požádat o potvrzení, zda se vaše osobní údaje zpracovávají. Pokud se vaše osobní údaje u nás zpracovávají, máte právo požádat o informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, důvod, na jaký jejich zpracováváme, komu jsme je poskytli, zda jsme je poskytli do země mimo EU a informaci, kdy budeme vaše údaje uchovávat.

Právo na opravu údajů

Pokud máte informaci nebo se domníváte, že máme o vás nesprávné údaje, máte právo o jejich opravu. Takovou opravu lze provést prostřednictvím svého zákaznického účtu, který vám byl vytvořen při první objednávce. V případě potřeby, nás můžete kontaktovat s vaší požadavkem na info@expressprint.cz a údaje vám opravíme my.

Právo na vymazání / zapomnění

Máte právo na vymazání údajů, které o vás zpracováváme, pokud dané údaje nepatří do výjimek, které stanoví zákon. Například údaje potřebné k vedení účetnictví, které je zákonem předepsané a jsou splněny podmínky uvedené zde:
 • Údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány.
 • Odvoláte váš souhlas ke zpracování osobních údajů, které o vás máme a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ.
 • Odmítnete zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu nebo odmítnete zpracování za účelem přímého marketingu na základě konkrétní situace, která se vás přímo týká a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování, například důvody legislativní.
 • Osobní údaje jsou nezákonně zpracovány.

Zveřejněné osobní údaje - v případě, že byly u nás zveřejněny vaše osobní údaje a vy požádáte o vymazání osobních údajů, vymažeme i takové údaje. Našich partnerů, kteří byli příjemci vašich údajů požádáme o jejich vymazání z databází. Příjemci vašich dat jejich maji vymazat, pokud to bude technicky možné s přihlédnutím k dostupné technologii a náklady na provedení těchto opatření.

Pokud si u nás zrušíte vaše uživatelské konto, vymažeme vaše údaje v případě, pokud je to možné, pokud nejsou údaje potřebné k dodržení legislativy, například z důvodu vedení účetnictví nebo se nevyskytnou jiné důvody pro jejich uchování, které nám vymazání znemožní.

Právo na omezení zpracování

Máte právo o omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu dočasnou pokud se vyskytnou následující případy:
 • V případě, pokud se domníváte, že máme o vás nesprávné osobní údaje, omezení bude trvat do nápravy správnosti osobních údajů.
 • Pokud je zpracování protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání požádat o omezení.
 • V případě, že pro nás již nejsou údaje pro zpracování potřebné, ale jsou potřebné pro vás na vaše vlastní účely potřebné k uskutečnění vašich právních nároků.
 • Pokud namítáte zpracování vaše osobní údaje.

Právo na přenesení údajů k jiné straně

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a (nebo) na základě smlouvy a zpracováváme jejich automatizovaně. Údaje vám musíme poskytnout ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje máte možnost přenést i k jiné straně. V případě, že je to možné po technické stránce, na vaši žádost přeneseme údaje přímo k provozovateli, kterého si sami zvolíte.

Právo namítat

Máte právo namítat vůči zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Máte právo namítat z důvodů vaší konkrétní situace na zpracování osobních údajů, na základě našeho oprávněného zájmu včetně namítat proti profilování, které je založeno na našem oprávněném zájmu.

Podávání stížností

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s legislativou, máte právo podat stížnost na úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že žijete v zahraničí, máte právo podat stížnost na místní kontrolní orgán. Kontakt na kontrolní orgán Slovenské republiky se nachází zde, kontakt na kontrolní orgán České republiky se nachází zde, kontakt na kontrolní orgán Rakouska se nachází zde.

Odpovědi na často kladené otázky najdete zde